Førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. Førstehjælpens 4 Hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Læs mere omkring selve kurset her Download pdf

Max. deltager antal: 16

Varighed: 2 Timer

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant
livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje,
bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med:
El-ulykker- trafikulykker - drukneulykker - hængning og strangulering - brønd- og siloulykker - ulykker med
maskiner og brandulykker.

Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan
nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.