Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Max. deltager antal: 16

Varighed: 4 Timer

Deltageren kan handle ud fra 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden hjertestarter(AED).

Deltageren kan planlægge og udføre førstehjælpshandlinger i forhold til førstehjælpens 4 hovedpunkter ved et hjertestop. Deltager kender sin rolle i overlevelseskæden, og har forståelsen for, at sammenhængen i kæden er vigtig for personens overlevelse. Deltageren kan vurdere og afgøre om en voksen person er vågen eller bevidstløs. Deltageren kan handle ud fra ABC-metoden, herunder sikre frie luftveje og kontrollere om personen har vejrtrækning. Deltageren kan genkende en normal vejrtrækning, og kan handle korrekt ved unormal eller ingen vejrtrækning samt ved tvivlstilfælde. Deltageren kan lejre en voksen person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje